Бид хэдэн долоо хоногийн өмнө Грек улсад үйлдвэрлэгчдэд зориулагдсан хөдөө аж ахуйн машинд зориулсан удаан эдэлгээтэй радиатор, тос хөргөгчийг барьсан

1

23

 Бид хэдэн долоо хоногийн өмнө Грек улсад үйлдвэрлэгчдэд зориулагдсан хөдөө аж ахуйн машинд зориулагдсан удаан эдэлгээтэй радиатор, тос хөргөгч барьсан. Манай радиатор нь уламжлалт радиаторуудаас илүү чичиргээг тэсвэрлэж чаддаг.  


Хугацаа: 8-р сарын 11-2020